35 56 04 20 post@kmh-elektro.no

Verifikasjon av et lavspenningsanlegg

Dato 

Kommer

Varighet 

4 timer

Kurssted

I våre lokaler i Porsgrunn – Storgata 242, 3912 Porsgrunn

Kursinnhold

  • Hva sier forskrifter og standarder?
  • Visuell inspeksjon
  • Måling og prøving
  • Bruk av måleinstrument
  • Måling av kontinuitet
  • Måling av isolasjonsresistansen
  • Måling av kortslutningsstrømmer
  • Kontroll av automatisk utkobling
  • Måling av overgangsmotstand
  • Test av jordfeilbrytere

Pris

Etter avtale

Deltakere

Maksimalt 20 deltakere

Undervisning

Klasserom.

Målgruppe 

Montører, lærlinger, elektroentreprenører, saksbehandlere, rådgivende ingeniører, tilsynsingeniører, elektropersonell i industrien og elektrolærere

Påmelding

Kontakt oss for interesse i kurset.

Tlf: 35 56 04 20

E-post: post@kmh-elektro.no

Praktiske opplysninger

Bevertning

Bevertningen er inkludert i prisen men vil variere litt avhengig av lengden på kurset og når og hvor det arrangeres.

Spesialopplegg

Dersom det er praktisk gjennomførbart kan kurs avholdes internt i din bedrift. Interne kurs kan skreddersys slik at det er tilpasset hver enkelt bedrift.

Kursmateriell/kursbevis

Kurskompendier og annet materiell er inkludert i prisen.

Påmelding

Vi vil sende bekreftelse på mottatt påmelding. 

Ved avbestilling senere enn 5 virkedager før kurs, faktureres 50 % av kursprisen.

Ved avbestilling senere enn 2 virkedager før kurs, faktureres 100 % av kursprisen.

Vi tar forbehold om eventuelle avlysninger eller endringer av tidspunkt eller sted for avviklingen. Det vil bli varslet om dette i så god tid som mulig.