35 56 04 20 post@kmh-elektro.no

Varmearbeider

Dato

Ny dato kommer

Varighet 

7, 5 timer, 08:00 – 15:30

Kurssted

I våre lokaler i Porsgrunn – Storgata 242, 3912 Porsgrunn

Kursinnhold

  • Sertifiseringsordningen for brannvern ved utførelse av varme arbeider
  • Gjeldende regelverk
  • Brann- og slokketeori
  • Risiko ved utførelse av varme arbeider
  • Praktisk slokking

For å bli sertifisert må utøveren bestå en avsluttende eksamen. Sertifikatet er gyldig i 5 år.

Hovedmål

Etter å ha gjennomført opplæringen i brannvern ved utførelse av varme arbeider skal utøveren ha den kompetansen som er nødvendig for å utøve varme arbeider på en ansvarlig og risikobevisst måte.

Utøveren skal ha de kunnskaper og den risikoforståelse som er nødvendig for å utføre arbeidet på en måte som er:
⦁ Mest mulig brannsikker
⦁ Tar hensyn til helse, miljø og sikkerhet
⦁ I samsvar med gjeldende regelverk

Pris

Kr 2300,-

Deltakere

Maksimalt 25 deltakere

Undervisning

Klasserom og praktisk slukkeøvelse

Utøveren skal gjennomføre en obligatorisk slokkeøvelse. Dersom utøveren har gjennomført en slokkeøvelse i løpet av de siste to år og dette kan dokumenteres, kan slokkeøvelsen utgå fra selve kurset.

Påmeldingsskjema

5 + 7 =

Praktiske opplysninger

Bevertning

Bevertningen er inkludert i prisen men vil variere litt avhengig av lengden på kurset og når og hvor det arrangeres.

Spesialopplegg

Dersom det er praktisk gjennomførbart kan kurs avholdes internt i din bedrift. Interne kurs kan skreddersys slik at det er tilpasset hver enkelt bedrift.

Kursmateriell/kursbevis

Kurskompendier og annet materiell er inkludert i prisen.

Påmelding

Vi vil sende bekreftelse på mottatt påmelding. 

Ved avbestilling senere enn 5 virkedager før kurs, faktureres 50 % av kursprisen.

Ved avbestilling senere enn 2 virkedager før kurs, faktureres 100 % av kursprisen.

Vi tar forbehold om eventuelle avlysninger eller endringer av tidspunkt eller sted for avviklingen. Det vil bli varslet om dette i så god tid som mulig.