35 56 04 20 post@kmh-elektro.no

Undervisning

KMH Elektro AS underviser fast på tekniske fagskoler og universiteter i Porsgrunn og andre steder i landet. Undervisningen foregår i mange fag innen elektro (installasjon, elektrotegning i DDS-CAD, opplæring i FEBDOK, maskiner og omformere, automatisering, byggautomasjon, EKOM og hovedprosjekt) enten for fulltidsstudenter eller nettstudenter.

KMH Elektro AS har etter mange år med WEB-undervisning opparbeidet seg en bred erfaring rundt denne formen for undervisning.

KMH Elektro AS legger vekt på at opplæringen skal skje i samsvar med gjeldende forskrifter og normer og inneholde faglige elementer for en god pedagogisk opplæring.
KMH Elektro AS kan tilpasse undervisningen ut fra de fleste ønsker med egne ansatte eller våre samarbeidspartnere.