35 56 04 20 post@kmh-elektro.no

Prosjektering

KMH Elektro AS kan bistå alt fra elektroinstallatører til offentlige etater med prosjekteringstjenester og rådgivertjenester innenfor elektrotekniske bygningsinstallasjoner som:

– Elkraft

– EKOM installasjoner

– Automatiseringsanlegg

– Heisinstallasjoner

– Nød- og reservekraft

KMH Elektro AS har spisskompetanse på sentrale områder innenfor elektroteknikk og elsikkerhet noe som vil bidra til å sikre et fornuftig, fremtidsrettet og velfungerende anlegg. Prosjekteringen gjennomføres i henhold til gjeldende forskrifter, normer og standarder.

KMH Elektro AS innehar allsidige kompetanse innen alle typer elektrotekniske installasjoner og bistår alle parter, i alle faser i et prosjekt. Det være seg utredninger, beregninger, vurderinger, kostnadsoverslag, prosjektering, gjennomføring, oppfølging, overtakelse og garantiperiode. Følgende programvare kan benyttes: 

Tegneprogram
AutoCAD, DDS-CAD

Beskrivelsesprogram
G-PROG

Varmeberegning
Leverandøravhengig

Kortslutningsberegninger
FEBDOK, NETTDOK

Lysberegning
Leverandøravhengig