35 56 04 20 post@kmh-elektro.no

Nyheter og spørsmål/svar

Elsikkerhet nr 90

Nyhetsbladet elsikkerhet fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap er kommet i ny utgave. Bladet tar for seg viktige nyheter og presiseringer i forhold til regelverk, normer og forskrifter alle elektrofagfolk må forholde seg til.

Les mer.

KMH Elektro AS

KMH Elektro AS er en kompetansebedrift beliggende i Porsgrunn og gjennomfører oppdrag i hele landet.

 

Besøk oss

Storgata 242
3912 Porsgrunn

Org.nr: 989976044 

Kontakt oss

Tlf: 35 56 04 20

E-post: post@kmh-elektro.no