35 56 04 20 post@kmh-elektro.no

Nyheter og spørsmål/svar

Elsikkerhet nr 93

Nyhetsbladet elsikkerhet fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap er kommet i ny utgave. Bladet tar for seg viktige nyheter og presiseringer i forhold til regelverk, normer og forskrifter alle elektrofagfolk må forholde seg til.

Les mer.

Elsikkerhet nr 92

Les mer.

Elsikkerhet nr 91

Les mer.

Elsikkerhet nr 90

Les mer.

COVID 19-situasjonen og gjennomføring av FSE- og førstehjelpskurs

På grunn av den nåværende situasjonen med COVID 19-viruset vil DSB akseptere at planlagte FSE- og førstehjelpskurs utsettes til situasjonen i forbindelse med COVID 19 er normalisert.

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg har krav om årlig opplæring, øvelse og instruksjon av bestemmelser i forskriften samt nødvendig førstehjelpsberedskap, og at det ikke skal gå mer enn 12 måneder mellom hver opplæring (FSE- og førstehjelpskurs).

For elektrovirksomheter, kraft- og nettselskaper som har planlagt slike kurs den nærmeste tiden, men som pga den nåværende situasjonen med COVID 19-viruset ikke får gjennomført opplæringen, vil DSB akseptere at planlagte FSE- og førstehjelpskurs utsettes til situasjonen i forbindelse med COVID 19 er normalisert.