35 56 04 20 post@kmh-elektro.no

Nettanalyse

Elektriske anlegg i dag fylles med flere og flere komponenter som forstyrrer eller skader andre komponenter i installasjonen. Dette problemområdet stiller mye større krav til utførelse og beregninger rundt spenningskvalitet. KMH Elektro AS kan hjelpe til å utbedre slike situasjoner og komme med råd om hvordan dette kan ordnes.

KMH Elektro AS kan normalt med en nettanalyse kunne avdekke unormal eller avvikende forhold i spennings / strømforbruket i det elektriske anlegget. Analysen vil kunne avdekke problemer med overharmoniske strømmer og spenninger som blir generert av komponenter i eller utenfor anlegget. Med en nettanalysator som overvåker anlegget over en viss tid kan man finne kilden til problemet og eliminere dette eller eventuelt sette inn filter slik at feilen minimeres/isoleres.