35 56 04 20 post@kmh-elektro.no

Manuell prosjektering av elektriske lavspenningsanlegg

Dato 

23., 24. og 25.09.2024

Varighet 

3 dager, kl 09.00-16.00 alle dagene

Kurssted

I våre lokaler i Porsgrunn – Storgata 242, 3912 Porsgrunn

Kursinnhold

 • Termologi og definisjon
 • Fordelingssystemer
 • Spenningsfallberegninger
 • Planlegging og vurdering av risiko
 • Beskyttelse mor overbelastningsstrøm
 • Beskyttelse mot kortslutningsstrøm
 • Koordinering mellom leder og vern
 • Beskyttelse mot elektrisk sjokk
 • Selektivitet og backup
 • Kortslutningsbereninger
 • Gruppeoppgaver

 Deltakere

Maksimalt 25 deltakere

Undervisning

Klasserom

Pris

Kr 8.000,- pr deltaker 

Målgruppe 

Montører, lærlinger, elektroentreprenører, saksbehandlere, rådgivende ingeniører, tilsynsingeniører, elektropersonell i industrien og elektrolærere

Påmeldingsskjema

10 + 1 =

Praktiske opplysninger

Bevertning

Bevertningen er inkludert i prisen men vil variere litt avhengig av lengden på kurset og når og hvor det arrangeres.

Spesialopplegg

Dersom det er praktisk gjennomførbart kan kurs avholdes internt i din bedrift. Interne kurs kan skreddersys slik at det er tilpasset hver enkelt bedrift.

Kursmateriell/kursbevis

Kurskompendier og annet materiell er inkludert i prisen.

Påmelding

Vi vil sende bekreftelse på mottatt påmelding. 

Ved avbestilling senere enn 5 virkedager før kurs, faktureres 50 % av kursprisen.

Ved avbestilling senere enn 2 virkedager før kurs, faktureres 100 % av kursprisen.

Vi tar forbehold om eventuelle avlysninger eller endringer av tidspunkt eller sted for avviklingen. Det vil bli varslet om dette i så god tid som mulig.