35 56 04 20 post@kmh-elektro.no

Lover og forskrifter

Ekomloven

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF)

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL)

Forskrift om elektrisk utstyr (FEU)

Forskrift om maskiner (FM)

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om maritime elektriske anlegg

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Nyhetsbladet Elsikkerhet

Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg

5 sikre – for standard boligdokumentasjon

KMH Elektro AS

KMH Elektro AS er en kompetansebedrift beliggende i Porsgrunn og gjennomfører oppdrag i hele landet.

 

Besøk oss

Storgata 242
3912 Porsgrunn

Org.nr: 989976044 

Kontakt oss

Tlf: 35 56 04 20

E-post: post@kmh-elektro.no

 

Kjell Morten Halvorsen

Kjell Morten Halvorsen

Daglig leder

E-post: kjell-morten@kmh-elektro.no

Tlf: 952 29 099

Jan Mikkelsen

Jan Mikkelsen

Elektroingeniør

E-post: jan@kmh-elektro.no

Tlf: 930 61 368

Jan Erik Gustavsen

Jan Erik Gustavsen

Elektroingeniør

E-post: jan.erik@kmh-elektro.no

Tlf: 957 47 737

Morgan Westli

Morgan Westli

Elektroingeniør

Email: Morgan@kmh-elektro.no

Mobil: 414 60 480

Robert Andersen

Robert Andersen

Elektroingeniør

Email: Robert@kmh-elektro.no

Mobil: 457 35 823

Kari-Anne Kittilsen

Kari-Anne Kittilsen

Økonomi og kursansvarlig

E-post: kari-anne@kmh-elektro.no

Tlf: 948 57 903