35 56 04 20 post@kmh-elektro.no

Lover og forskrifter

Ekomloven

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF)

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL)

Forskrift om elektrisk utstyr (FEU)

Forskrift om maskiner (FM)

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om maritime elektriske anlegg

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Nyhetsbladet Elsikkerhet

Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg

5 sikre – for standard boligdokumentasjon