35 56 04 20 post@kmh-elektro.no

Lover og forskrifter

Ekomloven

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF)

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL)

Forskrift om elektrisk utstyr (FEU)

Forskrift om maskiner (FM)

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om maritime elektriske anlegg

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Nyhetsbladet Elsikkerhet

Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg

5 sikre – for standard boligdokumentasjon

KMH Elektro AS

KMH Elektro AS er en kompetansebedrift beliggende i Porsgrunn og gjennomfører oppdrag i hele landet.

 

Besøk oss

Storgata 242
3912 Porsgrunn

Org.nr: 989976044 

Kontakt oss

Tlf: 35 56 04 20

E-post: post@kmh-elektro.no