35 56 04 20 post@kmh-elektro.no

Kurskatalog

3 dagers kurs i FEL og NEK 400:2022

BAS-kurs

Brannforebyggende el-kontroll bolig

Dagskurs i FEL og NEK 400:2022

Dimensjonering av kabler og vern

EKOM-installasjoner i praksis

Elektriske installasjoner i medisinske områder

Elektroinstallasjoner i EX-områder

Elektroinstallatørprøve-pakken

EX/Atex grunnleggende

Forberedelse til Elektroinstallatørprøven

FSE low-voltage (operation of electrical installations), with practical and theoretical first aid

Innføring i forskrift om elektriske forsyningsanlegg, FEF og NEK 440

Jordfeilproblematikk

Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr – næring

Kurs for instruerte personer, BA4

Maskindirektivet/Forskrift om maskiner/NEK EN 60204-1

Kvalitetssystemet i bedriften

Manuell prosjektering av elektriske lavspenningsanlegg

Montør-kurs

NEK 400 bolig

NEK 400 landbruk

Nyheter i NEK 400:2022

Overspenningsbeskyttelse i elektriske anlegg

Praktisk bruk av krav til tavler

Praktisk jording i lavspenningsanlegg

Praktiske løsninger i TEK 17

Risikovurderinger i elektriske installasjoner

Selektivitet og backup i fordelingsanlegg

Sikkerhet i batterianlegg

Sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenningsanlegg, FSE med praktisk og teoretisk førstehjelp

Sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg, FSE med praktisk og teoretisk førstehjelp

Varmearbeider

Verifikasjon av et lavspenningsanlegg

Vern i elektriske installasjoner