35 56 04 20 post@kmh-elektro.no

Innføring i forskrift om elektriske forsyningsanlegg, FEF, NEK 440

Dato 

Kommer

Varighet 

1 dag, 09:00 – 16:00

Kurssted

I våre lokaler i Porsgrunn – Storgata 242, 3912 Porsgrunn

Kursinnhold

  • Overgangen fra regelstyrt forskrift (FEA-F 1995) til rammeforskrift (FEF)
  • Oppbygning og innhold i FEF
  • Definisjoner
  • Risikoanalyse
  • Erklæring om samsvar
  • Jording
  • Måling i forsyningsanlegg
  • Dokumentasjon

Deltakere

Maksimalt 25 deltakere

Undervisning

Klasserom.

Målgruppe 

Montører, elektroentreprenører, planleggere, saksbehandlere, rådgivende ingeniører, tilsynsingeniører, elektropersonell i industrien og driftsledere

Påmelding

Kontakt oss for interesse i kurset.

Tlf: 35 56 04 20

E-post: post@kmh-elektro.no

Praktiske opplysninger

Bevertning

Bevertningen er inkludert i prisen men vil variere litt avhengig av lengden på kurset og når og hvor det arrangeres.

Spesialopplegg

Dersom det er praktisk gjennomførbart kan kurs avholdes internt i din bedrift. Interne kurs kan skreddersys slik at det er tilpasset hver enkelt bedrift.

Kursmateriell/kursbevis

Kurskompendier og annet materiell er inkludert i prisen.

Påmelding

Vi vil sende bekreftelse på mottatt påmelding. 

Ved avbestilling senere enn 5 virkedager før kurs, faktureres 50 % av kursprisen.

Ved avbestilling senere enn 2 virkedager før kurs, faktureres 100 % av kursprisen.

Vi tar forbehold om eventuelle avlysninger eller endringer av tidspunkt eller sted for avviklingen. Det vil bli varslet om dette i så god tid som mulig.