35 56 04 20 post@kmh-elektro.no

Forberedelse til
Elektroinstallatørprøven

Dato 

03.02.-23.03.2020

Varighet 

4 dager, ta kontakt for å få oversikt over klokkeslett og hvilke dager. 

Kurssted

I våre lokaler i Porsgrunn – Storgata 242, 3912 Porsgrunn

Kursinnhold

Krav til gjennomføring
Informasjon om kvalifiserende prøve og avsluttende prøve
Rollen som faglig ansvarlig
Relevant regelverk
Risikovurdering
Elsikkerhet
Tidligere eksamensoppgaver
Oppfølging, hjelp rundt oppgaver og veiledning

Det vil bli gitt ”hjemmelekse” mellom samlingene

Pris

Kr 15.000,- pr deltaker

Deltakere

Maksimalt 25 deltakere

Undervisning

Klasserom / hjemmearbeid

Målgruppe 

Den som skal ha det faglige ansvaret for  rbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller to-årig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.

Kurset er også godt egnet for elektroingeniører, elektroinstallatører, fagskoleteknikere og andre som ønsker å få en faglig oppdatering i faget.

Påmeldingsskjema

2 + 9 =

Praktiske opplysninger

Bevertning

Bevertningen er inkludert i prisen men vil variere litt avhengig av lengden på kurset og når og hvor det arrangeres.

Spesialopplegg

Dersom det er praktisk gjennomførbart kan kurs avholdes internt i din bedrift. Interne kurs kan skreddersys slik at det er tilpasset hver enkelt bedrift.

Kursmateriell/kursbevis

Kurskompendier og annet materiell er inkludert i prisen.

Påmelding

Vi vil sende bekreftelse på mottatt påmelding. 

Ved avbestilling senere enn 5 virkedager før kurs, faktureres 50 % av kursprisen.

Ved avbestilling senere enn 2 virkedager før kurs, faktureres 100 % av kursprisen.

Vi tar forbehold om eventuelle avlysninger eller endringer av tidspunkt eller sted for avviklingen. Det vil bli varslet om dette i så god tid som mulig.

KMH Elektro AS

KMH Elektro AS er en kompetansebedrift beliggende i Porsgrunn og gjennomfører oppdrag i hele landet.

 

Besøk oss

Storgata 242
3912 Porsgrunn

Org.nr: 989976044 

Kontakt oss

Tlf: 35 56 04 20

E-post: post@kmh-elektro.no