35 56 04 20 post@kmh-elektro.no

EX/Atex grunnleggende

Dato

Ny dato kommer

 Varighet 

 2 dager

Kurssted

 I våre lokaler i Porsgrunn – Storgata 242, 3912 Porsgrunn

Kursinnhold

 Kursunderlaget er tilpasset bl.a. IFEA’s utvalg 12 bransjestandard, på hva slike kurs kan inneholde som:

⦁ Introduksjon til Ex
⦁ Eksplosjonsteori
⦁ Brennbare gassers egenskaper
⦁ Elektriske og mekaniske tennenergier
⦁ Forskrifter/normer NEK 420/IEC 61892-7/fek
⦁ Atex direktivene, Fusex/Fhosex
⦁ Ex-områder og soner
⦁ Elektriske og ikke-elektriske beskyttelsesmetoder
⦁ Ex motorer
⦁ Sertifisering/merking Atex/IEC EPL
⦁ Jording og bonding
⦁ Vedlikeholdsrutiner
⦁ Gassdeteksjon
⦁ Arbeidstillatelser
⦁ Egensikre systemer 

Deltakere 

Maksimalt 25 deltakere 

Pris

Kr 7 000,- pr deltaker

 

Undervisning 

Klasserom

 

Målgruppe  

Kurset henvender seg til alle faggrupper som arbeider med prosjektering/drift/vedlikehold og tilsyn innen EX-installasjoner offshore og på landbaserte anlegg. Kurset er også nyttig for ikke elektrisk personell som kommer i befatning med EX-installasjoner, mekanisk, beredskap, HMS-servicepersonell mm. Kurset gir mulighet for å registrere EX som faglig virkeområde hos DSB

 

Påmeldingsskjema

11 + 13 =

Praktiske opplysninger

Bevertning

Bevertningen er inkludert i prisen men vil variere litt avhengig av lengden på kurset og når og hvor det arrangeres.

Spesialopplegg

Dersom det er praktisk gjennomførbart kan kurs avholdes internt i din bedrift. Interne kurs kan skreddersys slik at det er tilpasset hver enkelt bedrift.

Kursmateriell/kursbevis

Kurskompendier og annet materiell er inkludert i prisen.

Påmelding

Vi vil sende bekreftelse på mottatt påmelding. 

Ved avbestilling senere enn 5 virkedager før kurs, faktureres 50 % av kursprisen.

Ved avbestilling senere enn 2 virkedager før kurs, faktureres 100 % av kursprisen.

Vi tar forbehold om eventuelle avlysninger eller endringer av tidspunkt eller sted for avviklingen. Det vil bli varslet om dette i så god tid som mulig.