35 56 04 20 post@kmh-elektro.no

Elkontroll & Eltakst

KMH Elektro AS kan bistå med en grundig gjennomgang av det elektriske anlegget/komme med anbefalinger til eventuelle utbedringer for å se på anleggets tilstand i forhold til de krav som var gitt i forskrifter og normer fra den perioden anlegget ble installert.

KMH Elektro AS har ansatte som er NEK 405 sertifisert og utfører kontroll av elektriske anlegg (el-kontroll) for alle typer boliger, leiligheter, industrianlegg, næringsbygg, kontorbygg og landbruksinstallasjoner.

KMH Elektro AS kan utføre taksering av elektriske anlegg (eltakst) med særskilt høy elektrokompetanse, og kan bistå i de aller fleste typer saker.