35 56 04 20 post@kmh-elektro.no

Elektroinstallatørprøve-pakken

Dato 

05.09.-14.10.2024

Varighet 

10 dager, ta kontakt for å få oversikt over klokkeslett og hvilke dager.

Kurssted

I våre lokaler i Porsgrunn – Storgata 242, 3912 Porsgrunn

 

Kursinnhold

  • 3-dagers kurs i ”FEL og NEK 400:2022”
  • 3-dagers kurs i ”Manuell prosjektering av elektriske
    lavspenningsanlegg”
  • 4-dagers kurs i “Forberedelse til Elektroinstallatørprøven”

Deltakere

Maksimalt 25 deltakere

Pris

Kr 30.000,- pr deltaker

Undervisning

Klasserom eller via Zoom / hjemmearbeid

Målgruppe 

Den som skal ha det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller to-årig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.

Kurset er også godt egnet for elektroingeniører, elektroinstallatører, fagskoleteknikere og andre som ønsker å få en faglig oppdatering i faget.

Påmeldingsskjema

7 + 8 =

Praktiske opplysninger

Bevertning

Bevertningen er inkludert i prisen men vil variere litt avhengig av lengden på kurset og når og hvor det arrangeres.

Spesialopplegg

Dersom det er praktisk gjennomførbart kan kurs avholdes internt i din bedrift. Interne kurs kan skreddersys slik at det er tilpasset hver enkelt bedrift.

Kursmateriell/kursbevis

Kurskompendier og annet materiell er inkludert i prisen.

Påmelding

Vi vil sende bekreftelse på mottatt påmelding. 

Ved avbestilling senere enn 5 virkedager før kurs, faktureres 50 % av kursprisen.

Ved avbestilling senere enn 2 virkedager før kurs, faktureres 100 % av kursprisen.

Vi tar forbehold om eventuelle avlysninger eller endringer av tidspunkt eller sted for avviklingen. Det vil bli varslet om dette i så god tid som mulig.