35 56 04 20 post@kmh-elektro.no

Elektriske installasjoner i medisinske områder

Dato 

17.09.2024

11.12.2024

Varighet 

7 timer, kl 09:00-16:00

Kurssted

I våre lokaler i Porsgrunn – Storgata 242, 3912 Porsgrunn

Kursinnhold

  • Forskriftens krav rundt medisinske områder (fel)
  • Fordelingssystemers egenskaper
  • Forskjellige fordelingssystemer
  • Valg av vern
  • Beskyttelse mot elektrisk sjokk
  • Nød- og reservestrømssystemer
  • UPS
  • Generator
  • Standardens krav rundt medisinske områder (NEK 400-7-710)
  • Planlegging og vurdering av risiko i medisinske områder

Pris

Kr 4000,- pr deltaker

Deltakere

Maksimalt 25 deltakere

Undervisning

Klasserom.

Målgruppe 

Montører, lærlinger, elektroentreprenører, saksbehandlere, rådgivende ingeniører, tilsynsingeniører, elektropersonell i industrien og elektrolærere

Påmeldingsskjema

5 + 13 =

Praktiske opplysninger

Bevertning

Bevertningen er inkludert i prisen men vil variere litt avhengig av lengden på kurset og når og hvor det arrangeres.

Spesialopplegg

Dersom det er praktisk gjennomførbart kan kurs avholdes internt i din bedrift. Interne kurs kan skreddersys slik at det er tilpasset hver enkelt bedrift.

Kursmateriell/kursbevis

Kurskompendier og annet materiell er inkludert i prisen.

Påmelding

Vi vil sende bekreftelse på mottatt påmelding. 

Ved avbestilling senere enn 5 virkedager før kurs, faktureres 50 % av kursprisen.

Ved avbestilling senere enn 2 virkedager før kurs, faktureres 100 % av kursprisen.

Vi tar forbehold om eventuelle avlysninger eller endringer av tidspunkt eller sted for avviklingen. Det vil bli varslet om dette i så god tid som mulig.