35 56 04 20 post@kmh-elektro.no

Maskinsikkerhet

Dato 

Ny dato kommer

Varighet 

09:00 – 16:00

Kurssted

I våre lokaler i Porsgrunn – Storgata 242, 3912 Porsgrunn

Kursinnhold

  • Maskindirektivet/Forskrift om maskiner/NEK EN 60204-1
  • Hva er en maskin?
  • Hvor går grensesnittet mellom en elektrisk installasjon og en maskin?
  • Forskrift om maskiner
  • NEK EN 60204-1:2018
  • Ombygging, endringer og vedlikehold av maskiner
  • Krav til kvalifikasjoner

Pris

Kr 3.750,-

Deltakere

Maksimalt 25 deltakere

Undervisning

Klasserom

Målgruppe 

Montører, lærlinger, elektroentreprenører, saksbehandlere, rådgivende ingeniører, tilsynsingeniører, elektropersonell i industrien og elektrolærere

Påmeldingsskjema

2 + 14 =

Praktiske opplysninger

Bevertning

Bevertningen er inkludert i prisen men vil variere litt avhengig av lengden på kurset og når og hvor det arrangeres.

Spesialopplegg

Dersom det er praktisk gjennomførbart kan kurs avholdes internt i din bedrift. Interne kurs kan skreddersys slik at det er tilpasset hver enkelt bedrift.

Kursmateriell/kursbevis

Kurskompendier og annet materiell er inkludert i prisen.

Påmelding

Vi vil sende bekreftelse på mottatt påmelding. 

Ved avbestilling senere enn 5 virkedager før kurs, faktureres 50 % av kursprisen.

Ved avbestilling senere enn 2 virkedager før kurs, faktureres 100 % av kursprisen.

Vi tar forbehold om eventuelle avlysninger eller endringer av tidspunkt eller sted for avviklingen. Det vil bli varslet om dette i så god tid som mulig.