35 56 04 20 post@kmh-elektro.no

Dokumentasjon

KMH Elektro AS tilbyr ulike former for dokumentasjon innenfor elektro. Vi gjennomfører kontroll og dokumentasjon av elektrotekniske bygningsinstallasjoner, blant annet ved tredjepartskontroll.

KMH Elektro AS utarbeider underlag for internkontroll av det elektriske anlegget i alle typer foretak.

KMH Elektro AS benytter en rekke metoder og verktøy for å kunne levere et resultat eller en vurdering som er i henhold til det regelverk som elektrobransjen er pålagt å følge. Vi kan også tilby kontroll og gjennomgang av internkontrollsystem for elektrobedriften og lager og bistår små elektroinstallatører rundt HMS arbeidet.