35 56 04 20 post@kmh-elektro.no

3 dagers kurs i FEL og NEK 400:2022

Dato 

29., 30. og 31.01.2024

Varighet 

3 dager, klokka 09.00-16.00 alle dagene

Kurssted

I våre lokaler i Porsgrunn – Storgata 242, 3912 Porsgrunn

Kursinnhold

 • Oppbygning av norm
 • De viktigste endringene i NEK 400:2022
 • Terminologi og definisjoner
 • Fordelingssystemer
 • Beskyttelse mot elektrisk sjokk
 • Beskyttelse mot overstrøm
 • Beskyttelse mot overspenninger
 • Valg og montasje av elektrisk utstyr
  • Frakobling og utkobling
  • Jordingssystemer
 • Verifikasjon
 • Oppbygging av tavler
 • Spesielle installasjoner (del 7 og del 8)
 • Gruppeoppgaver

Deltakere

Maksimalt 25 deltakere

Pris

Kr 8000,- pr deltaker

Undervisning

Klasserom

Målgruppe 

Montører, lærlinger, elektroentreprenører, saksbehandlere, rådgivende ingeniører, tilsynsingeniører, elektropersonell i industrien og elektrolærere

Påmeldingsskjema

15 + 12 =

Praktiske opplysninger

Bevertning

Bevertningen er inkludert i prisen men vil variere litt avhengig av lengden på kurset og når og hvor det arrangeres.

Spesialopplegg

Dersom det er praktisk gjennomførbart kan kurs avholdes internt i din bedrift. Interne kurs kan skreddersys slik at det er tilpasset hver enkelt bedrift.

Kursmateriell/kursbevis

Kurskompendier og annet materiell er inkludert i prisen.

Påmelding

Vi vil sende bekreftelse på mottatt påmelding. 

Ved avbestilling senere enn 5 virkedager før kurs, faktureres 50 % av kursprisen.

Ved avbestilling senere enn 2 virkedager før kurs, faktureres 100 % av kursprisen.

Vi tar forbehold om eventuelle avlysninger eller endringer av tidspunkt eller sted for avviklingen. Det vil bli varslet om dette i så god tid som mulig.