35 56 04 20 post@kmh-elektro.no

KMH Elektro AS

Totalleverandør av elsikkerhet

Hva vi tilbyr

KMH Elektro AS skal bistå elektrobransjen med teknisk kompetanse og opplæring i elektrofaglige områder samt prosjektering av elektrotekniske installasjoner i alle typer bygg og anlegg. Kvalifisert teknisk og økonomisk rådgiving, skal være en god investering for våre oppdragsgivere.

Kurs

Siden 1998 har KMH Elektro AS holdt kurs for elektrofagfolk hvor fokuset alltid har ligget på elsikkerhet. Opparbeidet erfaring gjennom tidene har gitt våre kurs den faglige og nødvendige tyngden som behøves.

Prosjektering

Vi har bistått alt fra enkeltstående installatører til offentlige etater med prosjekteringstjenester og rådgivertjenester innenfor elektrotekniske bygningsinstallasjoner.

Dokumentasjon

KMH Elektro AS tilbyr ulike former for dokumentasjon innenfor elektro. Vi gjennomfører kontroll og dokumentasjon av elektrotekniske bygningsinstallasjoner, blant annet ved tredjepartskontroll.

Elkontroll

KMH Elektro AS kan bistå med en grundig gjennomgang av det elektriske anlegget/komme med anbefalinger til eventuelle utbedringer for å se på anleggets tilstand i forhold til de krav som var gitt i forskrifter og normer fra den perioden anlegget ble installert.

Nettanalyse

KMH Elektro AS kan normalt med en nettanalyse kunne avdekke unormal eller avvikende forhold i spennings / strømforbruket i det elektriske anlegget. Analysen vil kunne avdekke problemer med overharmoniske strømmer og spenninger som blir generert av komponenter i eller utenfor anlegget. 

Undervisning

Vi underviser fast på tekniske fagskoler og universiteter, både lokalt og andre steder i landet. Undervisningen foregår i mange fag innen elektro (installasjon, elektrotegning i DDS-CAD, opplæring i FEBDOK, maskiner og omformere, automatisering, byggautomasjon, EKOM og hovedprosjekt).

Hvem vi er

KMH Elektro AS er en kompetansebedrift beliggende i Porsgrunn og gjennomfører oppdrag i hele landet.

Vi er gode på elektrokompetanse og holder kurs i forskrifter og normer for elektrofagfolk. Vi prosjekterer og kontrollerer alle elektrotekniske bygningsinstallasjoner.

Hva våre kunder sier

Alle som tok kurset Installatørprøvepakka høsten 2017 bestod installatørprøven på første forsøk, takk for et innholdsrikt kurs.

Mikal Jensen

Ferdig med nok et fantastisk kurs. Hver gang jeg er der lurer jeg på om jeg har gått på skole i det hele tatt. Lærer fantastisk mye hver gang.

Kim Slatter

Meget dyktige på kurs, veldig proft opplegg.

Tom Erik Store