Elsikkerhet nr 89

Nyhetsbladet elsikkerhet fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap er kommet i ny utgave. Bladet tar for seg viktige nyheter og presiseringer i forhold til regelverk, normer og forskrifter alle elektrofagfolk må forholde seg til. 

http://www.dsbinfo.no/DSBno/2017/tema/elsikkerhet-nr-89/