Elsikkerhet nr 86

Nyhetsbladet elsikkerhet fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap er kommet i ny utgave. Bladet tar for seg viktige nyheter og presiseringer i forhold til regelverk, normer og forskrifter alle elektrofagfolk må forholde seg til. Elsikkerhet nr 86 kan leses her: Elsikkerhet 86