Elsikkerhet nr 85

Elsikkerhet er et nyhetsblad utgitt av DSB. Bladet inneholder informasjon om, statistikk og omtale av de elulykkene som ble rapportert inn til DSB i foregående år.

I tillegg er det artikler knyttet til forståelsen om og håndhevingen av de ulike forskriftene DSB har ansvaret for. 

Elsikkerhet kan leses her: Elsikkerhet 85