Kurs 20    Varme arbeider

Hovedmål for kurset: Etter å ha gjennomført opplæringen i brannvern ved utførelse av varme arbeider skal utøveren ha den kompetansen som er nødvendig for å utøve varme arbeider på en ansvarlig og risikobevisst måte.

 

Utøveren skal ha de kunnskaper og den risikoforståelse som er nødvendig for å utføre arbeidet på en måte som er:

-       Mest mulig brannsikker

-       Tar hensyn til helse, miljø og sikkerhet

-       I samsvar med gjeldende regelverk

 

Temaer:                                Sertifiseringsordningen for brannvern ved utførelse av varme arbeider

                                   Gjeldende regelverk

                                   Brann- og slokketeori

                                   Risiko ved utførelse av varme arbeider

                                   Praktisk slokking

 

For å bli sertifisert må utøveren bestå en avsluttende eksamen.

                                  

Sertifikatet er gyldig i 5 år.

 

Deltakere:                Maksimalt 25 deltakere

Varighet:                  1 dag (7,5 timer)

Kurssted:                  I våre lokaler i Porsgrunn eller etter nærmere avtale

Undervisning:         Klasserom og praktisk slukkeøvelse

Pris:                            Kr. 1900,- pr. deltaker. Bedriftsinterne kurs etter nærmere avtale.

 

Godkjent kurs forutsetter at utøveren har deltatt på hele kurset. Hvis en utøver har forfall på deler av kurset, må det legges til rette for at timene kan tas igjen på tilsvarende kurs senere. Dette må avtales på forhånd.

Utøveren skal gjennomføre en obligatorisk slokkeøvelse. Dersom utøveren har gjennomført en slokkeøvelse i løpet av de siste to år og dette kan dokumenteres, kan slokkeøvelsen utgå fra selve kurset.

 


Flere detaljer for kurset

Dato: 04. September

Kursnavn: Varme arbeider

Sted: KMH Elektro AS, Storgata 242, Porsgrunn

Tid: 08:00-15:30

Pris: Kr. 1900,- per deltaker

Påmelding Kurs

Firma:

Kontaktperson:

E-postadresse:

Telefonnr.:

Faktura-adresse:

Deltaker

Fornavn:

Etternavn:

Legg til deltaker

Kommentar


Vær vennlig å se over skjemaet før du sender inn.
Sjekk at alle felter er fylt ut korrekt.

Spamkontroll - Regneoppgave: 6+7=